De ce consultanţă financiar-fiscală? Pentru că acest domeniu îmi permite să promoveză conceptul de „business intelligence”, adică să obţin pentru cleinţii mei performanţă în afaceri. Sprijin societăţile să ia decizii pe baza informaţiilor corecte, să cunoască toate riscurile asociate unei afaceri: concurenţa neloială, lipsa de onestitate în derularea contractelor, folosirea de instrumente false de plată sau inşelarea partenerilor de afaceri.

 • Consultanţă privind organizarea contabilităţii financiare şi de gestiune în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Consultanţă şi asistenţă managerială privind organizarea departamentului financiar contabil;
 • Instruirea personalului cu privire la întocmirea corectă a documentelor primare şi circuitul acestora în cadrul societăţii;
 • Intocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • Consultanţă privind optimizarea fiscalităţii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale etc.;
 • Asistenţă în vederea evitării dublei impuneri;
 • Consultanţă privind modul de întocmire a raportarilor semestriale şi anuale şi certificarea acestora etc.;
 • Identificarea politicilor contabile şi fiscale cele mai avantajoase pentru societate şi asistenţă în obţinerea facilităţilor fiscale legale aplicabile societăţii;
 • Informare constantă privind modificarea legislaţiei financiar-contabile şi fiscale;
 • Consultanţă privind reglementarile contabile pentru activităţile de import şi export;
 • Asistenţă in redactarea contestaţiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;
 • Asistenţă în timpul controalelor fiscale la sediul societăţii.