Instituţiile publice reprezintă acele unităţi economice instituţionalizate, a căror funcţie principală constă în redistribuirea veniturilor şi a avuţiei pe seama serviciilor prestate populaţiei, în cazurile în care întreprinderile, firmele nu oferă astfel de servicii pe piaţă sau le oferă în cantităţi insuficiente.
Resursele financiare publice provin din impzite, taxe, contribuţii şi venituri nefiscale, preluate de la personae juridice şi fizice, cu luarea în consideraţie a potenţialului lor economic şi a altor criterii stabilite de lege.

Dimensionarea cheltuielilor publice şi repartizarea acestora pe destinaţii şi ordonatori de credite se efectuează în concordanţă cu obiectivele srategiei de dezvoltare economică, socială şi cu priorităţile imediate stabilite de autorităţile publice competente.

Parte din serviciile noastre sunt:

 • Evidenţierea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare.
 • Fundamenterea Bugetului de venituri şi cheltuieli.
 • Principalii indicatori economico-financiari,  baza a procesului decizional în administraţia publică.
 • Impozitul şi taxa pe clădiri;
 • Impozitul şi taxa pe teren;
 • Taxa asupra mijloacelor de transport;
 • Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
 • Taxe speciale şi alte taxe locale;
 • Modalităţi de calcul şi impunere a taxelor şi impozitelor locale;
 • Organizarea activităţii de casierie în instituţiile publice;
 • Depunerea şi retragerea numerarului;
 • Operaţiuni de închidere a zilei de lucru în casierie;
 • Documente specifice activităţii de casierie;
 • Înregistrarea creanţelor bugetului local pentru veniturile stabilite prin declaraţie fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;
 • Scutirea sau anularea creanţelor bugetului local din anul curent sau Scutirea, anularea sau prescripţia creanţelor bugetului local din anii precedenţi