Pentru a putea face planuri de viitor trebuie să ştii unde te afli în prezent, iar serviciile mele de audit (audit financiar statutar, audit intern…) oferă o imagine clară a afacerii tale. Ca expert financiar îţi ofer viziunea proaspătă şi independenţa necesară pentru a exploata o conjunctura favorabilă sau a beneficia de oportunităţile apărute.

Un audit profesionist oferă întotdeauna libertatea de a decide în cunoştinţă de cauză, având la orizont cele mai probabile scenarii de business.

  • Analiza rapoartelor contabile;
  • Analiza fluxului financiar;
  • Analiza datoriilor şi creanţelor;
  • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor;
  • Evaluarea patrimoniului societăţii;
  • Audit intern, verificarea şi certificarea bilanţului contabil;
  • Verificarea respectării dispoziţiilor legale în calcularea şi vărsarea obligaţiilor fiscale (TVA, impozit pe profit, impozit pe veniturile nerezidenţilor, impozit pe venit pentru care există obligaţia de calcul, reţinere şi virare);
  • Activitate de cenzorat;
  • Efectuarea de expertize contabile la cerere, în condiţiile prevăzute de lege.