Împreună cu managementul organizaţiei beneficiare, se pot re-proiecta şi implementa noi metode de analiză şi evaluare a posturilor, de apreciere a performanţelor angajaţilor, noi scheme de motivare, noi sisteme moderne de recrutare şi selecţie. Iată parte din serviciile pe care le pun la dispoziţia clienţilor:

  • Obţinerea parolei pentru depunerea Registrului General de Evidență a Salariaților ReviSal (în REGES);
  • Întocmeste dosarul de personal pentru salariat: încadrare cod COR, contract de muncă şi  fişă de post;
  • Înregistrarea în ReviSal a contractelor individuale de muncă şi transmiterea lor;
  • Întocmire statul de salarii lunar;
  • Întocmire „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – Declaraţia 112;
  • Întocmire dosare pentru subvenţionarea locurilor de muncă;
  • Întocmirea cererilor de recuperare a sumelor privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, plătite de angajatori asiguraţilor proprii, suportate din bugetul FNUASS;
  • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare la Administraţia financiară, Casa de Asigurări Sociale de Sănătate, Casa de pensii, somaj, ITM etc.;
  • Înregistrarea tuturor operaţiunilor privind modificările de personal la Inspectoratul Teritorial de Muncă.