Înregistrarea la Registrul Comerţului a oricăror modificări efectuate de acţionariat în structura şi/sau organizarea societăţii cum ar fi:

  • Modificarea actului constitutiv al societăţii;
  • Schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societăţii;
  • Majorarea sau reducerea capitalului social;
  • Excluderea sau retragerea părţilor sociale;
  • Cesiunea părţilor sociale;
  • Numirea, revocarea şi schimbarea administratorilor;
  • Intreruperea temporară a activităţii;
  • Fuziunea, divizarea, dizolvarea societăţii;
  • Reprezentarea în relaţiile cu organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale ITM;

Recuperări creanţe – mai intâi, pe cale amiabilă; dacă, în urma demersurilor mele nu se obţine stingerea creanţelor, vă voi îndruma spre procedura judiciară, în masura în care această soluţie este viabilă.